Pierwsze dyplomy JUNIOR AWARD – wręczone!

29 czerwca 2012

Po raz pierwszy w Polsce przyznane zostały dyplomy JUNIOR AWARD. Kończący się rok szkolny stał się doskonałą okazją, by ich wręczeniu nadać odpowiednią oprawę.

 Czym są dyplomy JUNIOR AWARD i komu są wręczane?

Członkowie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW, chcąc popularyzować i rozwijać swoje krótkofalarskie hobby wśród najmłodszych, postanowili przyznawać dyplomy najbardziej aktywnym młodym adeptom krótkofalarstwa. Pomysł zyskał pełną akceptację Polskiego Związku Krótkofalarskiego. Opracowany został więc regulamin oraz  zaprojektowano dyplom, który przyznawany  będzie w trzech kategoriach: brązowej, srebrnej i złotej.

 Jesteśmy niezwykle dumni, że wizerunki najmłodszych „arissowców” z naszej szkoły znalazły się na dyplomach JUNIOR AWARD.

 Pierwsze zaszczytne dyplomy (we wszystkich trzech kategoriach) powędrowały m.in. do Poznania. Otrzymali je  trzej tegoroczni absolwenci jednego z poznańskich gimnazjów.  Brązowy dyplom otrzymała  uczennica gimnazjum z Ostrowa Wlkp., podopieczna Klubu SP3POW – Magdalena Brodala.  

 W grupie jednych z pierwszych w Polsce, uhonorowanych dyplomami JUNIOR AWARD, znaleźli się także dwaj uczniowie naszej szkoły i jednocześnie podopieczni Klubu SP3POW: Szymon Gużla, który zdobył dwa dyplomy: w kategorii srebrnej i brązowej oraz Arkadiusz Kopa –  w kategorii brązowej.

Obaj chłopcy są tegorocznymi absolwentami szkoły. Ich młodsza koleżanka Magdalena Kubera – uczennica klasy V, najmłodsza podopieczna Klubu SP3POW,  wytrwale  pracująca nad doskonaleniem swoich umiejętności operatorskich,  otrzymała List Gratulacyjny. 

Reklamy

Na Dzień Dziecka: „Łowy na lisa”

16 czerwca 2012

W sobotę, 16 czerwca 2012 r. mieliśmy kolejną okazję doskonalenia własnych umiejętności radiowych. 27 Oddział Terenowy Polskiego  Związku Krótkofalowców i Klub SP3POW zaprosili uczestników grupy ARISS Ostrów do udziału w spotkaniu członków i sympatyków krótkofalarstwa. Spotkanie odbyło się w  stanicy harcerskiej, w naturalnej leśnej scenerii, w bliskim sąsiedztwie zalewu, na Piaskach – Szczygliczce.  Pogoda – jak marzenie, doskonale wpisała się w miłą atmosferę tego spotkania.

 Już od godziny 13.00 pracę rozpoczęła radiostacja klubowa SP3POW oraz radiostacja R – 140, zamontowana na Starze 266, a należąca do Klubu SP3KWA z Turku.

Najbardziej zaangażowani krótkofalowcy – amatorzy z naszej szkoły wykorzystali okazję i przeprowadzili wiele interesujących łączności, zdobywając cenne punkty na dyplom JUNIOR AWARD.

 Nie tylko przygoda z radiem czekała na tych, którzy zdecydowali się przybyć na spotkanie. Kolega Andrzej Cieślak (SQ3EYQ) wygłosił prelekcję na temat radia i zegarów – prezentując swoje najciekawsze egzemplarze kolekcjonerskie. Następnie, kolegia Armand Budzanowski (SP3QFE), główny koordynator ARISS Polska, podsumował dotychczasową działalność ARISS.

Chętni uczniowie wzięli udział w mini konkursie na temat ISS, przeprowadzonym przez kolegę Armanda. Każda poprawna odpowiedź nagradzana była drobnym upominkiem. Jak przystało na prawdziwy piknik, nie zabrakło także czegoś dla ciała – kiełbaski z grilla smakowały znakomicie.

 Przyszedł wreszcie czas na krótkofalarskie zawody terenowe „łowy na lisa” . Koledzy z klubu leszczyńskiego SP3ZIR krótko przedstawili uczestnikom zasady zabawy. Wyposażeni w anteny odbiorcze, z słuchawkami na uszach szukaliśmy ukrytych w lesie „lisów” – nadajników radiowych. Wbrew pozorom, zadanie nie było wcale takie proste. Wędrówka po leśnych bezdrożach, przedzieranie się przez kolczasty gąszcz malin, walka z atakami mrówek i innych małych, ale „agresywnych” mieszkańców lasu, to tylko niektóre „atrakcje” czekające na poszukiwaczy „lisów”. Radość z odnalezienia nadajnika wynagradzała wszelkie niedogodności związane z jego  poszukiwaniami.

Każdy członek drużyny, której udało się „złowić lisa” otrzymał medal pamiątkowy, który wręczał sam Prezes PZK, kolega Jerzy Jakubowski (SP7CBG).

„Łowy na lisa” zakończyły to niezwykle  sympatyczne spotkanie.


Kolorowy Uniwersytet – Absolutorium

31 Maj 2012

23. osobowa grupa uczniów naszej szkoły zakończyła w dniu 31 maja 2012 r. pierwszy w swoim życiu rok akademicki. A wszystko to za sprawą Kolorowego Uniwersytetu. Dzięki projektowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  uczniowie szkół podstawowych zostali studentami na długo przed egzaminem dojrzałości.

 Dla uczniów naszej szkoły ta niecodzienna przygoda z nauką rozpoczęła się 8 grudnia 2011 r. To wtedy po raz pierwszy udaliśmy się do Poznania. Wyposażeni w indeksy i kolorowe koszulki z logo Uniwersytetu (które z dumą noszone były podczas każdego spotkania na Uczelni), świeżo upieczeni studenci udali się na swój pierwszy w życiu wykład akademicki. 

Nasi uczniowie swobodnie czuli się w murach uniwersyteckich i od początku bez kompleksów,  aktywnie włączali się do dyskusji naukowych prowadzonych na sali wykładowej. Nasza  obecność zauważalna była podczas wszystkich spotkań. Jedna z uczennic – Martyna Słomiańska, postanowiła nawet sama wcielić się w rolę wykładowcy i w krótkiej prezentacji podzieliła się ze studentami swoją taneczną pasją.

 W sumie wysłuchaliśmy sześciu – 1,5 godzinnych, niezwykle ciekawych wykładów, wygłoszonych przez nauczycieli akademickich z różnych wydziałów UAM. Najbardziej ze wszystkich zapamiętane zostało spotkanie w Collegium Chemicum, gdzie wykładowi chemików towarzyszyły: światło, kolor i huk, czyli wszystko, co zawsze wzbudza entuzjazm wśród studentów i to bez względu na wiek!

 Wykłady na Kolorowym Uniwersyteciezakończyły się uroczystym Absolutorium. W czwartkowy wieczór Aula Uniwersytecka zapełniła się  studentami i  zaproszonymi przez nich gośćmi – głównie członków rodzin. Wśród braci studenckiej nie zabrakło także i naszych uczniów.

 Wszystkich zebranych powitała pani Anna Młynarczyk, główna koordynatorka projektu. Przedstawiła zaproszonych gości i   podziękowała wszystkim, dzięki którym projekt mógł być zrealizowany. Przy dźwiękach koncertu fortepianowego, prorektor Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk,  wręczył każdemu studentowi dyplom ukończenia Kolorowego Uniwersytetu. Dzieci otrzymały także drobne upominki. Podziękowania wręczone zostały również opiekunom zorganizowanych grup studentów.

Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter.

 Wspólne zdjęcie absolwentów z Rektorem zakończyło oficjalne uroczystości.

Obecność rektora stała się doskonałą okazją do  indywidualnej, pamiątkowej fotografii z najważniejszą osobą na  Uczelni. Nasza grupa oczywiście taką możliwość również wykorzystała!


Kolorowy Uniwersytet

10 Maj 2012

To już szósty i niestety ostatni wykład na Kolorowym Uniwersytecie.  Dobiega końca nasza przygoda z nauką na poznańskiej uczelni. Przed nami jeszcze tylko Absolutorium!.

Ostatnie spotkanie odbyło się w pięknej i nowoczesnej hali sportowo – widowiskowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Morasku. Temat wykładu brzmiał: Sport i zabawa. Zanim jednak rozpoczął się wykład „dorosły” – głos zabrała młoda studentka Klaudia, która wygłosiła pogadankę nt. chomików. Dziewczynka opowiedziała skąd pochodzą chomiki i jakie są ich gatunki; kiedy trafiły do Polski i do czego były wykorzystywane. Opisała także wygląd chomika i podała wiele ciekawostek związanych z tymi miłymi zwierzątkami. Prelegentce asystował brat, który opiekował się żywymi okazami chomików. Zwierzęta wzbudzały duże zainteresowanie szczególnie wśród najmłodszych  studentów.

„Dorosły” wykład poprowadził dr Jan Strugarek. Wspólnie ze studentami zdefiniował, czym jest aktywność fizyczna i jakie są metody badania intensywności ruchu. Następnie, przedstawił reprezentanta Polski w lekkoatletyce – Artura Ostrowskiego, studenta UAM. Podczas krótkiej rozmowy przeprowadzonej w formie wywiadu, młody sportowiec opowiedział jak został lekkoatletą, jak wyglądają  jego treningi i jaką stosuje dietę.  Artur jest zdobywcą V miejsca na Mistrzostwach Świata Studentów w Chinach. Jest także rekordzistą Polski w biegu na dystansie 1500 m.

Na zakończenie tego spotkania organizatorzy przygotowali niespodziankę. Grupa studentów – w tym czworo z naszej szkoły, mogło sprawdzić się w wytrzymałościowym biegu z mistrzem na dystansie 600 m. Okazało się, że zadanie to  nie było wcale proste. Wprawdzie bieg ukończyli wszyscy, ale z kondycją u niektórych studentów nie było najlepiej.

Kolejnym sportowcem, z którym spotkali się studenci, był Aleksander Michalski – łucznik. Podobnie jak jego kolega, opowiedział o swojej pasji sportowej. Zademonstrował sprzęt, którym się posługuje, a następnie pokazał swoje umiejętności strzeleckie. Trafiając celnie do balonów i tarczy, każdorazowo wzbudzał entuzjazm wśród widowni. Nasza wizyta na Morasku zakończyła się spacerem po obiektach sportowych.

Zajęcia sportowe kończą wprawdzie nasze spotkania na Uniwersytecie Poznańskim, ale nie kończy się nasza przygoda z nauką. Realizowany Program ARISS to  szansa jej ciekawej kontynuacji .


Spotkanie z Rafałem Przybyłą

19 kwietnia 2012

Pan Rafał Przybyła to kolejny gość, który pojawił się w Ostrowie Wielkopolskim na zaproszenie  Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW. Podobnie jak dr Andrzej Kotarba, przybył do nas z Warszawy, z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

PanRafał  Przybyła jest  specjalistą z Laboratorium Robotyki i Mechatroniki Satelitarnej. Zaproszony został jako gość specjalny na rozstrzygnięcie konkursu  ELEKTRONIK, który już po raz 13 został przeprowadzony w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczny konkurs nawiązywał do realizowanego w ZST Programu ARISS (w którym oczywiście uczestniczy również nasza szkoła),  a  przyświecała mu sentencja filozofa Seneki: Droga do gwiazd nie jest prosta z Ziemi.

 Pan Rafał Przybyła wygłosił wykład nt. Polska w badaniach kosmicznych. Przybliżył licznie zebranym gościom, jaki jest wkład Polski w badania kosmosu oraz jak w tej dziedzinie przebiegała współpraca  Polski z byłym ZSRR. Dowiedzieliśmy się także, dlaczego kosmodromy znajdują się w pobliżu równika; jaki jest związek kwazarów z giełdą (!) oraz czym jest astrosejsmologia.

 Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja prac konkursowych. I tu nie zabrakło kosmicznych akcentów. Praca ucznia ZST z klasy IV, Przemysława Kuczy Samolot FPV oraz Odbiornik satelitarnych zdjęć meteorologicznych –  Dawida Mądrzaka i Marcina Perlińskiego z klasy II, były tego potwierdzeniem.

Dużym zainteresowaniem naszych uczniów cieszył się AIRHOCKEY oraz Pojazd do zadań specjalnych.

 Po oficjalnym zakończeniu  uroczystości uczestnicy „arissowcy” zostali zaproszeni na dodatkowe spotkanie z Panem Rafałem Przybyłą, podczas którego dowiedzieli się,  jak wykorzystywane są technologie kosmiczne na Ziemi. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.


Kolorowy Uniwersytet

12 kwietnia 2012

Podczas piątego  spotkania Kolorowego Uniwersytetu mocno zaakcentowaliśmy swoją obecność. A to  za sprawą naszej uczennicy Martyny Słomiańskiej, która wcieliła się w rolę młodego wykładowcy i zaprezentowała przygotowany przez siebie wykład: Taniec – moja pasja.  Podczas wystąpienia Martyna zdefiniowała: czym jest taniec? Jakie są jego rodzaje i skąd pochodzą poszczególne tańce? Martynka pochwaliła się także swoimi dokonaniami w dziedzinie tańca. Na zakończenie swojego wykładu przeprowadziła krótki quiz, sprawdzający uwagę studentów. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy i nagrodzona została oklaskami.

 Po występie naszej reprezentantki, kolejny wykład wygłosiła młoda studentka z Poznania, której pasją jest muzyka i śpiew. Podczas tej prezentacji nasi uczniowie: Kuba Mucha i Arek Kopa zadziwili zebranych, czytając płynnie „wierszyki łamiące języki”, będące doskonałym ćwiczeniem dykcji. Chłopcy zebrali zasłużone brawa.

Kolejni młodzi wykładowcy, to dwie 10 – letnie uczennice jednej z poznańskich szkół, opowiadały o psach. Z wielką swobodą dzieliły się swoją bogatą wiedzą na temat czworonogów. Przeprowadziły również praktyczne ćwiczenia, jak bronić się przed atakiem psa.

 „Dorosły” wykład poprowadził Augustyn Surdyk, który swoje wystąpienie zatytułował: Nauka i zabawa. Co może interesować naukowca w grach? Okazuje się, że gry i zabawy to nie tylko ciekawa i przyjemna  forma spędzania wolnego czasu. Są również obiektem badań fachowców z różnych dziedzin nauki, min. psychologów i socjologów.


Spotkanie z dr Andrzejem Kotarbą

30 marca 2012

W piątkowy poranek, 30 marca br. mieliśmy zaszczyt powitać w naszej szkole niecodziennego gościa – dr Andrzeja Kotarbę, pracownika naukowego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Nasz Gość przyjechał z Warszawy na zaproszenie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW.

Pan dr Andrzej Kotarba z wykształcenia jest klimatologiem, specjalizującym się w analizie naukowej zdjęć satelitarnych. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma popularno-naukowego  ASTRONAUTILUS, poświęconego w całości zagadnieniom astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

Doktor Kotarba pełnił  funkcję opiekuna naukowego studentów Politechniki Warszawskiej, którzy skonstruowali pierwszego polskiego sztucznego satelitę PW – Sat, wyniesionego na orbitę ziemską w dniu 13 lutego br. (sklejaliśmy model kartonowy tego satelity w skali 1:1).

 Spotkanie z dr Kotarbą, to kolejny punkt w bogatym programie przygotowań do łączności satelitarnej z ISS. Swoje spotkanie z uczniami naszej szkoły zatytułował „Jak działa satelita?”. Dowiedzieliśmy się z jakimi problemami  muszą uporać się  konstruktorzy satelitów; jak są one zbudowane; jak wynoszone są na orbitę; dlaczego nie spadają i jakie mają zastosowanie. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali  relacji z postępu prac nad konstruowanym w Centrum Badań Kosmicznych pierwszym naukowym polskim satelitą BRITE – Lem, którego wierny model w skali 1:1 mieliśmy szansę nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć.

 Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Chętnie odpowiadały na pytania Gościa i same zadawały liczne pytania. Po tym niezwykle ciekawym spotkaniu, „arisowcy” poprosili dr Andrzeja Kotarbę o autograf  na zdjęciach z wykonanymi przez siebie modelami PW – Sat.

 Po spotkaniu w  szkole, grupa ARISS udała się do Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na drugą część zajęć, podczas których wysłuchaliśmy kolejnego wykładu dr Andrzeja Kotarby, tym razem poświęconego obrazowaniu Ziemi ze stacji kosmicznej. Następnie, wysłuchaliśmy podsumowania Konkursu Informatycznego CYBORG.

 Kolejnym ciekawym doświadczeniem były zajęcia warsztatowe, poprowadzone przez dr Kotarbę, na które zaproszeni zostali uczestnicy Programu ARISS. Zajęcia poświęcone były specjalistycznym serwisom danych satelitarnych.

 Już 19 kwietnia br., będziemy mieli możliwość spotkania z Panem Rafałem Przybyłą, który podobnie jak dr Andrzej Kotarba, jest pracownikiem  Centrum Badań Kosmicznych PAN.