Nasz wniosek do ARISS przyjęty!

14 grudnia 2011

13 grudnia 2011 r. to data wyznaczająca oficjalną inaugurację naszego Programu ARISS. Po wielotygodniowych przygotowaniach koordynatorzy projektu złożyli wniosek do ARISS – Europa. Wniosek złożony został o godzinie 15.46 i – co z wielką satysfakcją należy odnotować – już wieczorem tego samego dnia został pozytywnie zaopiniowany. Jako współuczestnicy programu znaleźliśmy się więc na liście oczekujących na kontakt z ISS. Przed nami bogaty program przygotowujący wszystkich uczestników  do przeprowadzenia łączności.

W dniu 2011-12-13 22:57
ARISS Europe – School Selection Manager pisze:

Dear Principal,
the Technical high school in Ostrów Wielkopolski is welcome to ARISS program.
The school was added (ACCEPTED) to European Applications list as EU259.

Regards
Francesco De Paolis
ARISS Europe – School Selection Manager

Reklamy

Kolorowy Uniwersytet

8 grudnia 2011

Ciekawym uzupełnieniem naszych przygotowań w ramach projektu ARISS jest możliwość uczestniczenia w innym projekcie, realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a zatytułowanym: Kolorowy Uniwersytet. Jak czytamy w regulaminie, celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki oraz zaspokojenie dziecięcej ciekawości i podsycanie chęci do dalszego odkrywania świata, wraz z pomocą w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego dzieci.

Tematyka wykładów zaczerpnięta jest z najważniejszych z perspektywy potrzeb współczesnego świata dziedzin nauki. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych UAM i prowadzone są przez nauczycieli akademickich – uznane autorytety w swoich dziedzinach.

Dzięki wytrwałym staraniom pani dyrektor Małgorzaty Konrad, grupa uczniów naszej szkoły otrzymała szansę uczestniczenia w tym projekcie. W dniu 8 grudnia 2011 r. udaliśmy się do Poznania i wzięliśmy udział w wykładzie przyrodniczym poświęconym roli barw w świecie organizmów. Spotkanie poprowadziła pani dr Eliza Rybska. Wykład główny poprzedzony został prezentacją przygotowaną przez 9- letnią studentkę, uczestniczkę projektu, która przedstawiła mini wykład zatytułowany: Świat, jaki widzę.


Piknik radiowy

3 grudnia 2011

Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW rozpoczął cykl lekcji krótkofalarskich w szkołach, które przystąpiły do Projektu ARISS. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję jako pierwsi uczestniczyć w takiej lekcji. Spotkanie poprzedziły przygotowania techniczne, polegające na zainstalowaniu anteny na dachu budynku szkoły. W sobotni poranek, 3 grudnia 2011 r. w szkolnej świetlicy zgromadziła się blisko 30 – osobowa grupa najbardziej zainteresowanych osób. Spotkanie, którego celem wiodącym jest przygotowanie uczestników Programu ARISS do nawiązania bezpośredniej łączności radiowej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), przebiegało w miłej, piknikowej atmosferze. Prowadzący zajęcia krótkofalowiec Jarek (znak krótkofalarski SP3AYA), wprowadził uczestników w krótkofalarskie abc. Na początku objaśnił, jak odbijają się fale radiowe od jonosfery i od czego zależy propagacja fal radiowych. Następnie, wyjaśnił jak działa przemiennik i w jaki sposób przeprowadza się łączność radiową. Po zapoznaniu się ze sprzętem, najbardziej odważni uczestnicy podjęli pierwsze nieśmiałe próby nawiązania łączności. Początkowo były to łączności z krótkofalowcami biorącymi udział w spotkaniu: Sławkiem (znak SQ3OOK) i Pawłem (znak SQ3POS) oraz pobliskimi stacjami w paśmie 2m. Pomimo zanikających już dobrych warunków do przeprowadzania łączności w zakresie fal krótkich, udało się przeprowadzić kilkanaście łączności w paśmie 40 m, ze stacjami krótkofalarskimi z różnych regionów Polski. Po spotkaniu, dzieci otrzymały tzw. karty QSL, czyli karty potwierdzające przeprowadzone łączności.

Następne spotkanie z przedstawicielami Klubu SP3POW planowane jest w dniu 11 lutego 2012 r.