ARISS

Co to jest ARISS?

ARISS
AMATEUR RADIO ON THE INTERNATIONAL SPACE STATION
czyli RADIO AMATORSKIE NA MIĘDZYNARO-DOWEJ STACJI KOSMICZNEJ

To międzynarodowy program edukacyjny, który powstał przy współpracy krótkofalowców z państw uczestniczących w budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (skrót ang. ISS). Jego celem jest popularyzacja krótkofalarstwa i astronautyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, poprzez możliwość zorganizowania obustronnej łączności radiowej dla dzieci i młodzieży z astronautą przebywającym w przestrzeni kosmicznej.

Uczniowie w czasie przygotowań do łączności z astronautą mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technikami radiokomunikacyjnymi i towarzyszącymi im problemami. Poznają życie w przestrzeni kosmicznej – życie w obiekcie bez grawitacji. Mogą dowiedzieć się także, jakie zadania, prace i badania naukowe wykonują astronauci na ISS.

ISS – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, wybudowana przy współudziale agencji kosmicznych wielu krajów. Składa się z 16 różnych modułów i umożliwia jednoczesne przebywanie sześciu członków stałej załogi. Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998 r. Pierwsza załoga zamieszkała na niej w 2000 r. Źródłem zasilania ISS są baterie słoneczne. Na stacji znajduje się sprzęt radiowy na potrzeby krótkofalarstwa (ARISS).

Jak zostaliśmy uczestnikami programu ARISS?

Z inicjatywy Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW oraz Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim została powołana Grupa ARISS Ostrów. Chęć udziału w tym programie wyraziła także nasza szkoła oraz Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim i Uniwersytet Dziecięcy „Kraina Wiedzy” Centrum Twórczego Kształcenia.
Celem programu jest popularyzacja krótkofalarstwa traktowanego nie tylko jako hobby i alternatywę na ciekawe spędzenie wolnego czasu, ale połączenie tej pasji z nauką i techniką.

Uczestnicy programu poznają:

  • najnowsze technologie kosmiczne dostępne dla radioamatorów,
  • życie w przestrzeni kosmicznej oraz zadania związane z istnieniem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS),
  • prace i badania naukowe wykonywane przez astronautów,
  • nauki przyrodnicze, na które obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej wpłynęła najbardziej.

Uczniowie uczą się pokonywania barier komunikacyjnych i dostrzegania zalet posługiwania się językiem obcym w celu nawiązania konwersacji. Przygotowania do udziału w programie polegają na przeprowadzeniu cyklu zajęć na tematy związane z łącznością radiową, astronautyką i astronomią. Do przeprowadzenia zajęć zaproszeni zostaną fachowcy, min. pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz osoby pasjonujące się krótkofalarstwem, astronomią i innymi naukami przyrodniczymi.

Informacje o postępach prac będą się regularnie ukazywały na stronie klubowej SP3POW.

Dlaczego przystąpiliśmy do programu ARISS?

Udział w programie to znakomita okazja do odkrywania pasji i zainteresowań. W naszej szkole od wielu lat przykładamy ogromną wagę do rozwijania talentów i zainteresowań naszych wychowanków. Wzorując się na postaci Wielkiego Patrona Szkoły Jana Pawła II – człowieka, który obdarzony był wieloma talentami i pasjami, nie chcemy Go tylko naśladować, ale szukamy własnych dróg pomnażania talentów. Udział w Programie ARISS, to jedna z wielu okazji odkrywania nowych pasji. To możliwość nie tylko zetknięcia się z nauką na wielu płaszczyznach, ale także możliwość poznania ludzi z pasją, jak również dzielenia się własnymi zainteresowaniami. ARISS to nie tylko nauka, to również niebanalny sposób spędzania wolnego czasu, nawiązywania przyjaźni i wspólnego dzielenia zainteresowań. Do udziału w zajęciach już dziś zapraszamy rodziców naszych uczniów.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.